U petak, 19.ožujka 2010. godine u 9 ºº sati održat će se 92. ( devedeset i druga ) sjednica Vlade. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1.Prihvaćanje Zapisnika s 91. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama i drugim
materijalnim pravima iz radnog odnosa službenika Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva unutarnjih poslova za 2009. godinu;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
Ministarstva gospodarstva;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za izmirenje
doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje- Ministarstvo znanosti;
6. Razmatranje Prijedloga za rješavanje sukoba nadležnosti- Ministarstvo graditeljstva;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora, određivanju i
ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje Ugovora o koncesiji s poduzećem
„HB-WIND“ Orlovača d.o.o. Livno;
8. Razmatranje Zahtjeva za sufinanciranje Centra za odgoj i obrazovanje za djecu u
teškoćama u razvoju „Nada“ u Tomislavgradu;
9. Razmatranje Informacije o sastanku s koordinacijom ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
10.Tekuća pitanja.