U četvrtak, 11.ožujka 2010. godine u 10 ºº sati održat će se 91. ( devedest i prva ) sjednica Vlade. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED :
1 .Prihvaćanje Zapisnika s 90. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Proračuna Hercegbosanske županije za 2010. godinu;
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2010. godinu;
4. Razmatranje prijedloga Programa Vlade Hercegbosanske županije za 2010. godinu;

5. Razmatranje prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa službenika Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o visini i načinu raspodjele prihoda uplaćenih za provođenje polaganja ispita za vozače;
7. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2009. godinu;
8. Razmatranje Izvješća o radu Uprave civilne zaštite za 2009. godinu;
9. Razmatranje Programa rada Uprave civilne zaštite za 2010. godinu;
10. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva financija za 2009. godinu;
11. Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva; 12.Razmatranje prijedloga Financijskog plana i Programa rada Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije:
13. Autentično tumačenje Odluke o visini naknade za rad u radnim tijelima ( povjerenstvima, odborima, timovima, savjetima, koordinacijskim tijelima i sl. );
14. Tekuća pitanja.