U četvrtak, 25. veljače 2010. godine u 9 sati održat će se 90. (devedeseta) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 89. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnje ustrojstvu Uprave za ceste Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje Izvješće o radu Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih za 2009. godinu;
4. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša za 2009. godinu;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli sredstava između korisnika Proračuna Hercegbosanske županije za 2010. godinu;
6. Prijedlog Zaključka o utvrđenju dobivene suglasnost na dodjelu koncesije za vjetroelektranu „Orlovača“ Livno;
7. Tekuća pitanja.