U četvrtak,  30. srpnja 2015. godine u 9 sati održat će se 9. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 8. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prednacrta Zakona o turističkoj djelatnosti  Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava–Ministarstvu znanosti prosvjete kulture i športa kao potpora za JU „Centar za kulturu i šport“ Drvar;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava–Ministarstvu znanosti prosvjete kulture i športa kao potpora za HNK „Tomislav“ Tomislavgrad;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju postupka zajedničke javne nabave i prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju postupka javne nabave – izrani sporazum;
7. Razmatranje Izvješća o radu Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Program transfera financijskih sredstava općinama Hercegbosanske županije za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, za školsku 2015./2016. godinu;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanu Programa utroška sredstava za sufinanciranje projekata ekoloških udruga iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu, s kriterijima raspodjele;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstva za plaćanje kotizacije Županijskom nogometnom savezu;
11. Razmatranje prijedloga Programa raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama za 2015, godinu – kod 614311;
12. Razmatranje prijedloga odluka o odobravanju financijskih sredstava za potporu neprofitnim organizacijama – Gospodarska komora, Agencija za privatizaciju i Obrtnička komora za razdoblje 12 mjeseci 2015. godine;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanu Programa udrugama građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
14. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve – Ministarstvo financija;
15. Razmatranje prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
16. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa kategorizacije ugostiteljskih objekata u skupne hotele;
17. Razmatranje prijedloga Odluke o uvjetima i načinu povrata robo-novčanog kredita;
18. Razmatranje prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava iz Programa utroška sredstava „Izdatci za raseljene osobe“ Jednokratna novčana pomoć osobama koje imaju status raseljene osobe, povratka izbjeglice na područje HBŽ;
19. Razmatranje Informacije o prostornom požaru u općini Bosansko Grahovo i problemi funkcioniranja vatrogastva i protupožarne zaštite u Hercegbosanskoj županiji;
20. Tekuća pitanja