U ponedjeljak, 19. studenog 2012. godine u 900 održat će se 9.(deveta) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje     Zapisnika s 8. (osme) sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje     nacrta Zakona o posredovanju pri upošljavanju Hercegbosanske županije;
3.  Razmatranje     prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava iz posebne naknade     za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za rad članova Stožera civilne zaštite;
4. Razmatranje     prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na rebalans proračuna Zavoda za     zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje     prijedloga Odluke o neposrednom sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima     korištenja zdravstvene zaštite na teritoriju Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje     prijedloga Odluke o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva broj:    05-04-2-17-116/11 od 16. listopada 2012. godine i odobravanju Studije     izvodljivosti za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja     vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na području općine     Bosansko Grahovo na lokaciji Derala;
7. Razmatranje     prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o stjecanju i     raspodjeli vlastitih prihoda u Srednjoj strukovnoj školi Silvija     Strahimira Kranjčevića Livno;
8. Razmatranje     prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o vlastitim prihodima     u Srednjoj školi Drvar;
9. Razmatranje     informacije u oblasti koncesija – Ministarstvo gospodarstva;
10. Razmatranje     prijedloga Odluke o imenovanju Središnjeg popisnog povjerenstva     Hercegbosanske županije;
11. Razmatranje     prijedloga Odluke o visini naknade za rad povjerenstva;
12.  Razmatranje     prijedloga Odluke o pravu na naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom     odnosu, za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta;
13. Razmatranje     prijedloga Odluke o pravu na naknadu ženi-majci koja nije u radnom odnosu     i pravo na jednokratnu naknadu za opremu novorođenčeta;
14. Tekuća     pitanja.