U četvrtak, 13. ožujka 2014. godine u 11 sati održat će se 9. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 8. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prednacrta Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
3. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Županijskog stožera civilne zaštite;
4. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva pravosuđa i uprave za 2013. godinu;
5. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava Ministarstva unutarnjih poslova za 2013. godinu;
6. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih za 2013. godinu;
7. Razmatranje Informacije Općinskog suda o izvršenom stečaju nad stečajnim dužnikom Livtex d.o.o. Livno;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na radnu verziju Protokola o vođenju pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva u Federaciji Bosne i Hercegovine;
9. Razmatranje prijedloga  Rješenja o imenovanju Županijskog odbora za razvoj (ŽOR);
10. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva i odobravanju Studije o opravdanosti dodjeljivanja koncesije za izgranju vjetropraka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na području općine Livno na lokaciji Debelo Brdo;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva i odobravanju Elaborata o zalihama i Projekta eksploatacije mineralne sirovine tehničko građevnog kamena-vapnenca, općina Livno (lokacija: Kamešnica);
12. Razmatranje nacrta Akcijskog plana u oblasti invalidnosti;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o subvencioniranju linije javnog prijevoza;
14. Razmatranje prijedloga Sporazuma o pristupanju osnivanja Zavoda za odgoj i obrazovanje i prijedloga Odluke o osnivanju Zavoda za odgoj i obrazovanje;
15. Tekuća pitanja.