U četvrtak, 14. siječnja 2010. godine u 9 sati održat će se 86. (osamdeset i šesta) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s 85. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u Hercegbosanskoj županiji;
3. Razmatranje prijedloga Pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u Hercegbosanskoj županiji;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Ministarstvu gospodarstva za apliciranja na Prvi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa IPA Adriatic – prekogranična suradnja;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Ministarstvu gospodarstva za apliciranje na Drugi poziva za dodjelu bespovratnih sredstva iz South East Europe Fonda u okviru programa Mehanizam za poticanje inovacija u Jugoistočnoj Europi;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za javnu nabavu usluga – Ministarstvo poljoprivrede;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju programa privatizacije i metodi privatizacije – poduzeća Tvornica tepiha „Topola“ d.o.o. Drvar;
8. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za potpisivanje Zapisnika o primopredaji poslovnog prostora u zgradi bivšeg ZAP-a u Livnu;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli financijskih sredstava između korisnika Proračuna Hercegbosanske županije;
10. Razmatranje prijedloga Oluke o utvrđivanju osnovice za plaću za prosinac 2009. godine;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju osnovice za topli obrok za prosinac 2009. godine;
12. Razmatranje Programa rada Ministarstva financija za 2010. godinu;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju radne grupe za izradu Zakona o upravnim pristojbama Hercegbosanske županije;
14. Tekuća pitanja.