U četvrtak,  9. srpnja 2015. godine u 9 sati održat će se 7. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 6. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Uredbe o dopunama Uredbe o stegovnom vijeću;
3. Razmatranje Programa rada Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
4. Razmatranje Programa rada Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
5.  Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utrošak sredstava „Subvencija za veterinarstvo“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju programa transfera financijskih sredstava Sveučilišta u Mostaru i Studentskom centru u Mostaru;
7. Razmatranje prijedloga  Odluke o odobravanju financijskih sredstava – memorijalni centar sv. Juraj livno – Rujani;
8.  Razmatranje Izvješća o radu Ispitnog Povjerenstva za polaganje ispita za vozača motornih vozila – Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa;
9. Razmatranje Izvješća o radu Gospodarske komore i o utrošku sredstava dobivenih po osnovi neprofitnih organizacija za 2015. godinu i Plan rada za 2015. godinu;
10. Tekuća pitanja.