U četvrtak,  25. lipnja 2015. godine u 9 sati održat će se 5. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 4. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih prijenosa za 2015. godinu – Uprava za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a;
3. Razmatranje Plana i programa zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja županijskih cesta u 2015. godini;
4. Razmatranje Izvješća o radu Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
5. Razmatranje Programa rada Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Potpora – stipendiranje studenata”;
7. Razmatranje Programa transfera financijskih sredstava Centru Nova Nada;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s „Potpora – besplatni udžbenici” utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu – Strljanica Kupres;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalne potpore zdravstvenim institucijama – Županijska bolnica Livno;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „potpore zdravstvenim institucijama” utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „ostale potpore pojedincima – Pripravnici”;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „tekući prijenosi” Beneficije za socijalnu zaštitu, Potpore pojedincima – Civilne žrtve rata, Ostale potpore pojedincima – Porodiljni dopust utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
14. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „izdaci za raseljene osobe” utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
15. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve – Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
16. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve – Ministarstvo unutarnjih poslova;
17. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve  – Ministarstvo gospodarstva;
18. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve – Služba za odnose s Javnošću;
19. Razmatranje Izvješća o radu Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje privatne prakse – Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
20. Tekuća pitanja.