U utorak, 24 ožujka 2015. godine u 10 sati održat će se 37. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 36. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prijedloga izvršenih aktivnosti te plan i raspored za okončanje poslova s vremenskim rokovima Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Uprave za inspekcijske poslova
5. Razmatranje Programa rada Uprave za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
6. Razmatranje Izvješća o radu Uprave za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
7. Razmatranje redovitog izvješća o radu žalbenog vijeća Vlade Hercegbosanske županije;
8. Razmatranje prednacrta Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
9. Razmatranje prednacrta Zakona o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i stupanj uvećanja staža osiguranja;
12. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
13. Razmatranje dopune plana vježbenika/volontera više školske spreme (VŠS) i srednje stručne spreme
14. Razmatranje Plana rada Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
15. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
16. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
17. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje granica i redefiniranje zona zaštite Livanjskog polja pa Ramsarskoj konvenciji i svih aktivnosti oko korištenja močvarnih područja u skladu s principima održivog razvoja u svrhu izrade i usvajanja Prostornog plana Hercegbosanske županije;
18. Tekuća pitanja