U utorak,  2. prosinca 2014. godine u 10 sati održat će se 32. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 31. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje nacrta Zakona o građenju Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prednacrta Zakona o vodama Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda za suradnju s međunarodnim organizacijama i institucijama Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o premiji – sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na području Hercegbosanske županije;
8. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju ravnatelja/policijskog komesara, Rješenja o oduzimanju čina generalnog inspektora, Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja/policijskog komesara i Rješenja o dodjeli čina generalnog inspektora;
9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za period siječanj – rujan 2014. godine;
10. Tekuća pitanja.