U četvrtak, 23. siječnja 2014. godine u 11 sati održat će se 3. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 2. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Stručnim službama Vlade Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o visini troškova polaganja ispita za stjecanje zvanja vozača-instruktora motornih vozila, visini troška polaganja ispita za dobivanje licence i naknade članovima povjerenstva;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o umanjenju tjedne norme neposredno odgojno-obrazovnog rada, o isplati troškova prijevoza na posao i s posla, o isplati jubilarnih nagrada i otpremnine za odlazak u mirovinu djelatnicima srednjih škola na području Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju cijene lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o razrješenju Predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije i prijedloga Odluke o imenovanju Predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije;
8. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju v.d. ravnatelja Agencije za privatizaciju i prijedloga Rješenja o imenovanju v.d. ravnatelja Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju natječaja za izbor Upravnog odbora o raspisivanju Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije, prijedloga Odluke o određivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora o raspisivanju Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije i prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor Upravnog odbora o raspisivanju Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o kategorizaciji javnih cesta;
11. Razmatranje prijedloga Programa izrade daljinara i minimalnih vremena vožnje na cestama Hercegbosanske županije;
12. Tekuća pitanja.