U četvrtak, 7. studenog 2013. godine u 10 sati održat će se 27. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 26. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga dinamičkog plana rada za nastavak izrade Prostornog plana Hercegbosanske županije (2008.-2028. godine)
3. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske Županije za period od 1. siječnja do 30. rujna 2013. godine;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju provođenja postupka dodjele koncesije za eksploataciju pitke podzemne vode iz vodocrpilišta Mukišnice;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju provađanja postupka izdavanja dozvole za obavljanje gospodarskog ribolova i akvakuture na ribolovnoj zoni „Buško jezero“;
6. Razmatranje Izvješća o Žalbama na listu uspješnih kandidata, prijavljenih na Oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije;
7. Razmatranje Izvješća o radu Policijskog odbora Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije za 2012. i 2013. godinu;
8. Razmatranje preporuke s prijedlogom rang-liste kandidata i Izvješće Povjerenstva o provedenom postupku izbora i imenovanja ravnatelja Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za rad u projektima „E-inspekcija“ i Tehnička podrška unapređenju poslovnog okruženja i institucionalno jačanje, te ovlaštenje za potpisivanje sporazuma;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju isplate financijskih sredstava za Dan policije – Ministarstvu unutarnjih poslova;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o sindikatima osnovnog obrazovanja;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o provedenom pregovaračkom postupku za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu „Škradimovac“, općina Glamoč, davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva – WBL CITY PROJEKT d.o.o. Banja Luka;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o provedenom pregovaračkom postupku za dodjelu koncesije za izgradnju solarnih parkova za proizvodnju električne energije na lokalitetima „Ćaič, Bila (Brda) i Golinjevo- Miši (Tušnica)“, općina Livno, davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o ovlaštenju mjerodavnog ministarstva – SOLBUS d.o.o. Livno;
14. Razmatranje prijedloga Zaključka o pokretanju inicijative za dodjelu koncesije i prijedloga Odluko o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva i odobravanju Elaborata o zalihama i Projekta eksploatacije mineralne sirovine tehničko građevinskog kamena-vapnenca, općina Livno – „ROCCO COMMERCE“ d.o.o. Livno;
15. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Projekta izgradnje skijališta i opravdanosti dodjeljivanja koncesije za korištenje i izgradnju zimskog, turističkog i sportsko-rekreativnog centra, na lokaciji Šorina dolina Gornji Odžak općina Kupres;
16. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju revidiranog operativnog sektora prerađivačke industrije, s kriterijima. za 2013. godinu;
17. Razmatranje Informacije o stanju u Domu zdravlja Drvar, Glamoč i Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije s prijedlogom mjera;
18. Tekuća pitanja.