U četvrtak, 3. listopada 2013. godine u 9 sati održat će se 25. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 24. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti da Udruga građana Gorske službe spašavanja (GSS) sa sjedištem u Livnu provodi mjere zaštite i spašavanja u Hercegbosanskoj županiji;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća općine Glamoč o utrošku doznačenih grantovskih sredstava u svrhu realizacije projekata u oblasti infrastrukture za 2012. godine;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku nabave besplatnih udžbenika za učenike I. razreda osnovnih škola Hercegbosanske županije, za školsku 2013./2014. godinu;
5. Razmatranje Zapisnika Povjerenstva za dodjelu poticajnih sredstava gospodarskim društvima drvoprerađivačke industrije za sufinanciranje – certificiranje djelatnosti i proširenja tržišta-izvoza;
6. Razmatranje Zaključaka za poboljšanje stanja u zdravstvu u Hercegbosanskoj županiji sukladno Zaključku Skupštine Hercegbosanske županije s XX. Izvanredne sjednice;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „kapitalne potpore općinama – vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2013. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa-kultura;
9. Razmatranje prijedloga Uredbe o osiguranju određenih osoba i objekata u Hercegbosanskoj županiji;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnik o načinu obračuna i visini naknade za rad u posebnim uvjetima policijskih službenika;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanu operativnog programa potpore općinama Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
12. Razmatranje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije provedenom nadmetanju za davanje koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu „Škadinovac“ općina Glamoč, metodom poziva, odobravanju postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanju ugovora o koncesiji;
13. Tekuća pitanja