U četvrtak, 19. rujna 2013. godine u 9 sati održat će se 24. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 23. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja za zaključivanje ugovora;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o radnim mjestima namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije kod kojih postoje posebni uvjeti rada;
4. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od djelovanja prirodnih i drugih nesreća i Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta o djelovanja prirodnih i drugih nesreća
5. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi karte uporabne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u fazama na prostoru Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje prijedloga Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti o izmjeni i dopuni Pravilnika o povratu pogrešno uplaćenih primitaka u Proračunu Hercegbosanske županije;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Školskog odbora Srednje strukovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Livno;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za izmirenje doprinosa za MIO;
10. Razmatranje prijedloga Zaključka o obvezi dostavljanja Izvješća o radu Policijskog odbora MUP-a po žalbama kandidata za prijem u Upravu policije;
11. Razmatranja prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za izgradnju solarnih parkova za proizvodnju električne energije na lokalitetima „Ćaić, Bila (Brda) i Golinjevo-Miši (Tušnica), općina Livno, metodom poziva, Odobravanju postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanju ugovora o koncesiji, Solbus d.o.o. Livno;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije provedenom pregovaračko postupku za dodjelu koncesije za izgradnju vjetropraka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električna energije na lokalitetima „Slovinj i Dževa“, općina Glamoč, davanje suglasnosti na prijedlog ugovora i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva, Vjetroelektrane d.o.o. Glamoč;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije provedenom pregovaračkom postupku za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetima „Tušnica i Velika Ljubuša“, općina Tomislavgrad, davanje suglasnosti na prijedlog ugovora i ovlaštenja mjerodavnog ministarstva, Luna d.o.o. Tomislavgrad;
14. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije provedenom pregovaračkom postupku za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetima “Budina kosa“, općina Glamoč, davanju suglasnosti na prijedlog ugovora i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva, WILD WIND d.o.o. Livno;
15. Razmatranje prijedloga Izvješća Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije zaključno s 30. lipnja 2013. godine s prijedlogom mjera;
16. Razmatranje prijedloga Operativnog programa potpore sektorima proizvođačke industrije s kriterijima raspodijele za 2013. godinu;
17. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utrošku sredstava;
18. Razmatranje prijedloga o zaduženju;
19. Tekuća pitanja