U četvrtak, 17 srpnja 2014. godine u 11 sati održat će se 23. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 22. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje Izvješća o radu Vlade Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
3. Razmatranje prednacrta Zakona o zaštiti kulturne i povijesne baštine Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje nacrta Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji;
5. Razmatranje Mišljenja na prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba;
6. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za Zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće potpore Proračuna Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije za 2014. godinu za pomoć vatrogasnim postrojbama Hercegbosanske županije;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju jednokratne novčane pomoći Posavskoj županiji za saniranje šteta od poplava (Općina Žepče, Gornja Dubica);
9. Razmatranje Izvješća o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2013. godine;
10. Razmatranje prijedloga Sporazuma o utemeljenju Zavoda za odgoj i obrazovanje i prijedloga Odluke o osnivanju Zavoda za odgoj i obrazovanje;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijenos suosnivačkog udjela nad Sveučilištem u Mostaru i Odluke o prijenosu suosnivačkog udjela nad Sveučilištem u Mostaru u korist Hercegovačko – neretvanske županije;
12. Razmatranje Preporuke s prijedlogom rang – liste i Izvješća Povjerenstva o provedenom postupku za izbor člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za mirovinsko – invalidsko osiguranje iz Hercegbosanske županije;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve u svrhu potpore Turističkoj zajednici Hercegbosanske županije;
14. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava – Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa;
15. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava – Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa – Srednja strukovna škola Livno;
16. Razmatranje prijedloga Odluke o prijenosu ovlasti na općinu Livno;
17. Tekuća pitanja.