U utorak, 23. srpnja 2013. godine u 9 sati održat će se 22. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 21. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju preporuke za odabir najpovoljnijeg izvođača preostalog dijela Prostornog plana Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje zahtjeva za osiguranje uredskih prostorija za smještaj Uprave za ceste Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje zahtjeva za osiguranje financijskih sredstava za dovršetak projekta izgradnje/rekonstrukcije županijske ceste R416a;
6. Razmatranje zahtjeva za ekshumaciju masovne grobnice Ogledala – Kukavice;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetima Tušnica i Velika Ljubuša, općina Tomislavgrad i odobravanju postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanju koncesijskog ugovora;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za izgradnju vjetropasrka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu Budina Kosa, općina Glamoč i odobravanju postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanju koncesijskog ugovora;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetima Slovinj i Dževa, općina Glamoč i odobravanju postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanju koncesijskog ugovora;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o naknadi za godišnji odmor;
11. Razmatranje prijedloga odluka o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora srednjih škola Hercegbosanske županije;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele prema općinama za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u školskoj 2013./2014. godini;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2013. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
14. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava u visokom obrazovanju u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
15. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera „poticaji poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom za 2013. godinu;
16. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera“subvencija za veterinarstvo“ utvrđenih Proračunom za 2013. godinu;
17. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera „potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenih Proračunom za 2013. godinu;
18. Razmatranje prijedloga Odluke o utrošku sredstava – troškovi donacije za Županijsku bolnicu Livno;
19. Informacija o UNDP – razvojni program UN-a;
20. Tekuća pitanja.