U četvrtak, 4. srpnja 2013. godine u 9 sati održat će se 21. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 20. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje nacrta Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o popisu stalnih sredstava, potraživanja i obveza korisnika proračuna Hercegbosanske županije na dan 31. prosinac 2012. godine;
4. Razmatranje prijedloga Programa rada Vlade Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
5. Razmatranje prijedloga Izvješća o radu Vlade Hercegbosanske županije za 2012. godinu;
6. Razmatranje Mišljenja o Zahtjevu za prihvaćanje Prijedloga za dodjelu koncesije na lokaciji „Šorina dolina Gornji Odžak“, Kupres za korištenje izgradnju ski-staza, ski-liftova i ski-vučnice na poduzeće „SKI IVAN“ d.o.o. Kupres, prijedlog Zaključka, zahtjeva za prihvaćanje prijedloga za dodjelu koncesije za izgradnju ski-staza i vučnice na SRC „SKI IVAN“ općina Kupres;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje v.d. direktora Doma zdravlja Drvar;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2013. godinu (šport i visoko obrazovanje);
10. Razmatranje prijedloga Odluke o izdvajanju financijskih sredstava za donaciju Županijskoj bolnici Livno (dovoz i istovar);
11. Tekuća pitanja.