U srijedu, 18. lipnja 2014. godine u 11 sati održat će se 20. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 19. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje nacrta Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Hercegbosanskoj županiji;
3. Razmatranje Izvješća o radu Županijskog javnog pravobraniteljstva;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Elaborata o popisu stalnih sredstava i sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i obveza korisnika Proračuna Hercegbosanske županije na dan 31. prosinca 2013. godine;
5. Razmatranje Akcijskog plana u oblasti invalidnosti Hercegbosanske županije za period 2013. – 2016. godine;
6. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju privremenog člana Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Udruzi „Stećak” iz Tomislavgrada;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja – Ministarstvo pravosuđa i uprave;
9. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja;
10. Razmatranje prijedloga Uredbe o utemeljenju stegovnog vijeća;
11. Razmatranje prijedloga Uredbe o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji;
12. Razmatranje prijedloga Uredbe o načinu vođenja liste prekobrojnih državnih službenika i jedinstvenim kriterijima, pravila u postupku popune upražnjenih radnih mjesta državnih službenika i namještenika s liste prekobrojnih;
13. Razmatranje prijedloga Uredbe o izboru, sadržaju poslova, uvjetima i načinu rada medijatora državne službe Hercegbosanske županije;
14. Razmatranje prijedloga Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Hercegbosanskoj županiji;
15. Razmatranje prijedloga Uredbe o registru državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji;
16. Razmatranje prijedloga Pravilnika o ocjenjivanju rada državnih službenika u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji;
17. Razmatranje prijedloga Pravilnika o provođenju intervjua u postupku izbora i prijama državnih službenika u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji;
18. Razmatranje prijedloga Etičkog kodeksa za državne službenike i namještenike u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji;
19. Razmatranje prijedloga Naputka o tekstu i načinu polaganja prisege vjernosti državnih službenika u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji;
20. Tekuća pitanja.