U četvrtak, 28. svibnja 2015. godine u 9 sati održat će se 2. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 1. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje Izvješća o radu Uprave za ceste Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
3. Razmatranje Plana i programa rada Uprave za ceste Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
4. Razmatranje Izvješća o radu Uprave za imovinsko-pravne poslove Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
5. Razmatranje Programa rada Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
6. Razmatranje Programa rada Uprave za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2015. godinu;
8. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
9. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
10. Informacija- potreba za osnivanjem ustanove za profesionalnu rehabilitaciju/Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih/;
11. Tekuća pitanja.