U srijedu, 22. kolovoza 2012. godine u 900 održat će se 2. (druga) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 1. (prve) sjednice Vlade Hercegbosanske     županije;
2. Razmatranje prijedloga imenovanja članova županijskog Stožera     civilne zaštite;
3. Razmatranje prijedloga za imenovanje članova Policijskog odbora;
4. Razmatranje problematike oko odobravanja sječe drva u općinama     gdje ne postoje zemljišne knjige – Uprava za šumarstvo;
5. Razmatranje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o vlastitim     prihodima u Gimnaziji Livno;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju vrijednosti boda za izračunavanje     komunalne naknade za 2012. godinu, općina Glamoč;
7. Razmatranje Pravilnika o dopunama Pravilnika o unutarnjem     ustrojstvu Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
8. Razmatranje financijskog izvješća Županijskog zavoda za     zdravstveno osiguranje za 2011. godinu;
9. Razmatranje financijskog izvješća Županijskog zavoda za upošljavanje     za 2011. godinu;
10. Razmatranje financijskog plana Županijskog zavoda za upošljavanje     za 2012. godinu;
11. Razmatranje Odluke o imenovanju privremenih Upravnih vijeća     zdravstvenih ustanova na prostoru Hercegbosanske županije;
12. Poništenje prijedloga Preporuke o rang listi kandidata za izbor     člana Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar ispred     Hercegbosanske županije;
13. Razmatranje prijedloga Preporuke o rang listi kandidata za izbor     člana Upravnog vijeća Federalnog Zavoda za zdravstveno osiguranje ispred     Hercegbosanske županije;
14. Tekuća pitanja.