U četvrtak, 16. siječnja 2014. godine u 11 sati održat će se 2. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 1. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju postupka javne nabave (gorivo za motorna vozila);
3. Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju postupka javne nabave (toneri i punjenja za printere, faksove i aparate za kopiranje);
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Srednje ekonomske škole iz Livna;
5. Razmatranje Izvješća Policijskog odbora po žalbama na listu uspješnih kandidata za upražnjena mjesta u Upravi policije;
6. Razmatranje Izvješća o radu Policijskog odbora za razdoblje 2012.-.2013. godine;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju provađanja postupka izdavanja dozvole za obavljanje gospodarskog ribolova i akvakulture na ribolovnoj zoni „Buško jezero“;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju provođenja postupka dodjele koncesije za eksploataciju pitke podzemne vode iz vodocrpilišta Mukišnica;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o provedenom pregovaračkom postupku za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu „Škadimovac“, općina Glamoč, davanju suglasnosti na prijedlog ugovora i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva – WBL CITY PROJEKT d.o.o. Banja Luka;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Projekta izgradnje skijališta i opravdanosti dodjeljivanja koncesije za korištenja i izgradnju zimskog, turističkog i sportsko-rekreacijskog centra, na lokaciji Šorina dolina Gornji Odžak, općina Kupres;
11. Tekuća pitanja.