U četvrtak, 16. svibnja 2013. godine u 9 sati održat će se 18. (osamnaesta) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 17. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje nacrta Zakona o sigurnosti na cestama u Hercegbosanskoj županiji;
3. Razmatranje nacrta Zakona o oružju i streljivu Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje prednacrta Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Hercegbosanskoj županiji;
5. Razmatranje Izvješća o radu Županijskog javnog pravobraniteljstva;
6. Razmatranje Informacije o stanju gospodarstva  Hercegbosanske županije i prijedlog mjera;
7. Razmatranje zahtjeva Općinskog načelnika Kupres (prijenos udjela društvenog kapitala društva P.P. „Kupreško polje“ d.o.o. Kupres s Hercegbosanske županije na općinu Kupres);
8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama korištenja poljoprivrednog zemljišta na području općine Kupres;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o stjecanju i raspodjeli vlastitih prihoda u SSŠ Tomislavgrad;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za imenovanje ravnatelja Srednje škole „Tin Ujević“ iz Glamoča;
11. Razmatranje prijedloga Rješenja za imenovanje člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru;
12. Izvješće o radu za 2012. godinu – Ministarstvo financija;
13. Izvješće o radu za 2012. godinu – Uprava za inspekcijske poslove;
14. Program rada za 2013. godinu -Uprava za inspekcijske poslove;
15. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Popis lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije-generička imena;
16. Razmatranje prijedloga Rješenja za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Livno;
17. Razmatranje prijedloga Rješenja za imenovanje v.d. ravnatelja Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije;
18. Razmatranje prijedloga Rješenja za imenovanje Povjerenstva za izbor ravnatelja Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije;
19. Razmatranje Informacije Županijskog pravobraniteljstva o predmetu „Džeko“ i „Neven Salapić“ s pripadajućim mjerama;
20. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije i Studije o izgradnji i ekonomskoj opravdanosti dodjeljivanja koncesije za izgradnju vjetroparka na području općine Tomislavgrad;
21. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije i Studije o izgradnji i ekonomskoj opravdanosti dodjeljivanja koncesije za izgradnju vjetroparka na području općine Glamoč;
22. Razmatranje Mišljenja o Zahtjevu za prihvaćanje Prijedloga predmeta za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroelektrane na području općine Glamoč-tvrtke „WILD WIND“ d.o.o. Livno;
23. Prijedlog Ugovora o koncesiji za korištenje i izgradnju turističkog i sportsko-rekreacijskog centra na lokalitetu Čajuša u općini Kupres:
24. Tekuća pitanja.