U utorak, 30. travnja 2013. godine u 9 sati održat će se 17. (sedamnaesta) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 16. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Prihvaćanje Zapisnika s 2. Izvanredne sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje nacrta Proračuna za 2013. godinu Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje nacrta Zakona o izvršavanju Proračuna za 2013. godinu Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje prednacrta Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Hercegbosanskoj županiji;
6 .Razmatranje prijedloga Odluke o obustavi dodjele ugovora za izradu preostalog dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije i prijedloga Odluke o ponovnom raspisivanju javnog natječaja za izradu preostalog dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije;
7. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju člana Povjerenstva za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu preostalog dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije;
8. Razmatranje prijedloga Rješenja po pravu nadzora;
9. Razmatranje financijskog izvješća Županijskog zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2012. godinu;
10. Razmatranje financijskog plana Županijskog zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan i Program rada Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
12. Razmatranje izvješća o radu Županijskog zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2012. godinu;
13. Razmatranje Programa rada Županijskog zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
14. Razmatranje Izvješća o radu Uprave za geodetsko imovinsko-pravne poslove Hercegbosanske županije za 2012. godinu;
15. Razmatranje Programa rada Uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove Hercegbosanske županije za 2012. godinu;
16. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o stjecanju i raspodjeli vlastitih prihoda u SSŠ Tomislavgrad;
17. Razmatranje Izviješća o radu Uprave za pitanje branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije za 2012. godinu;
18. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije za 2012. godinu;
19. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za imenovanje ravnatelja Srednje škole „Tin Ujević“ iz Glamoča;
20. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije za 2012. godinu;
21. Razmatranje Izvješća Povjerenstva za provođenje postupka za izbor i imenovanje po jednog člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Tomislavgrad i Doma zdravlja Glamoč;
22. Razmatranje prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za žalbe javnosti;
23. Razmatranje nacrta Amandmana članak 4. Zakona o sudskim pristojbama;
24. Razmatranje Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru;
25. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Popis lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije-generička imena;
26. Razmatranje prijedloga Sporazuma o reguliranju međusobnih prava, obveza i odgovornosti osnivača Kliničke bolnice Mostar;
27. Tekuća pitanja.