U srijedu, 13. ožujka 2013. godine u 9 sati održat će se 16. (šesnaesta) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 15. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Proračuna za 2013. godinu Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izvršavanju Proračuna za 2013. godinu Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje prednacrta Zakona o državnim službenicima i namještenicima Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje nacrta Zakona o sudskim pristojbama Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje Mišljenja na nacrt Zakona o šumarstvu Federacije BiH;
7. Razmatranje prednacrta Zakona o naoružanju i streljivu Hercegbosanske županije;
8. Razmatranje Prednacrta Zakona o šumama Hercegbosanske županije;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja;
10. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije za 2012. godinu;
11. Razmatranje Izvješća o realizaciji programa utroška sredstava Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije za 2012. godinu;
12. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije za 2012. godinu;
13. Razmatranje Programa reda Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
14. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije;
15. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju radne skupine za izradu strategijskog plana razvoja zdravstva;
16. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na popis liste lijekova;
17. Razmatranje Programa rada Ministarstva pravosuđa  i uprave Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
18. Razmatranje prijedloga Ugovora o koncesiji za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu „Derala“ u općini Bosansko Grahovo između Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije kao Koncesora i „G&G“ ENERGIJE“ d.o.o. Bihać kao Koncesionara;
19. Razmatranje Mišljenja o Zahtjevu za prihvaćanje Prijedloga predmeta za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroelektrane na području općine Glamoč; tvrtke „WILD WIND“ d.o.o. Livno;
20. Razmatranje Informacije u svezi s poduzetim aktivnostima od strane Ministarstva gospodarstva sukladno Zaključku Vlade broj: 01-02-92-2/12 u svezi provjere realiziranja i praćenja koncesijskih ugovora;
21. Razmatranje Zahtjeva općine Tomislavgrad za pokretanje stečajnog postupka DELMA Tomislavgrad;
22. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na školovanje policijskih službenika MUP-a Hercegbosanske županije;
23. Razmatranje Plana i Programa rada Ministarstva financija Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
24. Razmatranje Izvješća o radu za 2012. godinu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
25. Razmatranje Programa rada za 2013. godinu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
26. Razmatranje Izviješća o radu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za 2012. godinu;
27. Razmatranje Programa rada Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
28. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava za šport i kulturu;
29. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava za potporu osnovnim školama na prostoru Hercegbosanske županije;
30. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju ovlasti Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za sponzoriranje maturalnih večeri;
31. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovi naknada za obavljanje tehničkih pregleda vozila;
32. Tekuća pitanja,