U četvrtak, 15. listopada 2015. godine u 9 sati održat će se 14. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 13. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje Zahtjeva JP „Komunalno“ d.o.o. Livno za prenamjenu dodijeljenih sredstava iz namjenskih sredstava  Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti ministru Petru Galiću, za potpisivanje ugovora o pravima i obvezama načina utroška sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2015./16. godinu, s općinama Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o utemeljenju lovišta na području Hercegbosanske županije i prijedloga Rješenja o pravu na naknadu, naknadi i visini naknade;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju prodaje dijela imovine poduzeća i metodi privatizacije
6. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju privremenih članova  Stegovnog vijeća Vlade Hercegbosanske županije;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o  davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Livno;
8. Razmatranje prijedloga Odluke davanju suglasnosti ministru Darinku Mihaljeviću za potpisivanje Sporazuma o međusobnom pružanju pomoći i operativnoj suradnji Policijskih tijela u Federaciji BiH u uvjetima rješavanja kriznih stanja na području Federacije Bosne i Hercegovine;
9. Razmatranje prijedloga Ugovora o obročnoj otplati duga za koju naplatu je određena ovrha;
10. Tekuća pitanja.