U četvrtak, 22. prosinca 2011. godine u 1000 održat će se 124. (sto dvadeset i četvrta) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 123. sjednice Vlade Hercegbosanske     županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa raspodjele     grantovskih sredstava općinama Hercegbosanske županije u svrhu realizacije     projekata u oblasti infrastrukture za razdoblje 1. siječnja do 31.    prosinca 2011. godine;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa raspodjele     sredstava tekućih transfera udruga građana iz Proračuna Hercegbosanske     županije za 2011. godinu;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa raspodjele     sredstava za sanaciju i uklanjanje divljih deponija na području Hercegbosanske     županije;
5. Razmatranje Zahtjeva za odobrenje financijskih sredstava – Uprava     za inspekcijske poslove;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja za sudjelovanje     u radu privremenog NO JP „Park prirode Blidinje“ d. o. o.;
7. Razmatranje izvješća Ministarstva pravosuđa i uprave o provedbi     Naputka o sadržaju obrazaca izvješća o rješavanju upravnih stvari u     upravnom postupku;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Programa utroška     sredstava – kapitalni izdaci- Ministarstvo gospodarstva;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na program     razvoja malog gospodarstva kroz subvencioniranje kamata na investicijske     kredite u malom gospodarstvu za 2011. godinu;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli sredstava s internih     ušteda Općinskog suda Livno, Ministarstvo pravosuđa i uprave;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli sredstava s internih     ušteda Kantonalnog tužiteljstva Livno, Ministarstvo pravosuđa i uprave;
12. Razmatranje prijedloga Zahtjeva za osiguranje dodatnih sredstava     za financiranje Profesionalne vatrogasne postrojbe u općini Glamoč –    Uprava civilne zaštite;
13. Razmatranje prijedloga Zahtjeva za suglasnost isplate noćnog rada     i rada blagdanima, Ministarstvo unutarnjih poslova;
14. Tekuća pitanja