U četvrtak, 24. studenog 2011 godine u 900 održat će se 121. (sto dvadeset i prva) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 120. sjednice Vlade Hercegbosanske     županije;
2. Razmatranje Izvješća o radu Županijskog zavoda za upošljavanje za     2010. godinu;
3. Razmatranje Izvješća o izvršenju financijskog plana Županijskog     zavoda za upošljavanje za 2010. godinu;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju odobrenja za raspisivanje     javnog natječaja za izradu preostalog Prostornog plana za područje     Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor     najpovoljnijeg ponuđača za izradu preostalog dijela Prostornog plana za     područje Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje Upita članova Upravnog odbora Agencije za     privatizaciju;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o     utvrđivanju cijena lijekova s Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na     teret Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o     vlastitim prihodima u Srednjoj školi Drvar;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o     stjecanju i raspodjeli vlastitih prihoda u Srednjoj školi Silvija     Strahimira Kranjčevića Livno;
10. Razmatranje prijedloga Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih     i drugih nesreća Hercegbosanske županije za dodjelu pomoći za saniranje     štete od prirodne nesreće-poplave u općini Glamoč;
11. Razmatranje prijedloga Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih     i dugih nesreća Hercegbosanske županije za dodjelu pomoći za saniranje     štete od prirodne nesreće-poplave u općini Tomislavgrad;
12. Razmatranje Zahtjeva za dodjelu financijske potpore za održavanje     II. Kongresa o katastru;
13. Razmatranje Zahtjeva o prijenosu sredstava – Uprava civilne     zaštite;
14. Razmatranje Izvješća o radu Ureda za zakonodavstvo Vlade Hercegbosanske     županije za 2010. godinu;
15. Razmatranje prijedloga Odluke o isplati razlike cijene putnih     troškova sukladno potpisanom Kolektivnom ugovoru sa sindikatima;
16. Razmatranje prijedloga Odluke o vršenju popisa kod korisnika Proračuna     Hercegbosanske županije;
17. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Središnjeg popisnog     Povjerenstva Hercegbosanske županije;
18. Tekuća pitanja.