U četvrtak, 17. Studenog 2011 godine u 900 održat će se 120. (sto dvadeseta) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 119. sjednice Vlade Hercegbosanske     županije;
2. Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava tekućih i     kapitalnih prijenosa za 2011. godinu Uprava za pitanje branitelja;
3. Razmatranje Izvješća o radu Uprave za pitanja branitelja i     stradalnika Domovinskog rata HVO-a za 2010. godinu;
4. Razmatranje prijedloga Rješenja i Rješenja o imenovanju člana     Savjeta prostornog plana za područje Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje zahtjeva sindikata MUP-a za imenovanje Povjerenstva za     praćenje i tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora;
6. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva financija za 2010. godinu;
7. Razmatranje Izvješća o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske     županije za razdoblje siječanj – rujan 2011. godine;
8.Razmatranje prijedloga Odluke o prijedlogu pregleda Programa o     utrošku sredstava Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije     u 2011. godini;
9. Razmatranje Elaborata o redovitom popisu na dan 31. prosinac 2010.    godine – Središnje vladino povjerenstvo za popis;
10. Razmatranje Izvješća o radu Agencije za privatizaciju     Hercegbosanske županije za 2010. godinu; 
11. Razmatranje Financijskog     plana Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije za 2011. godinu;
12. Razmatranje nacrta Uredbe o naoružanju i opremi Uprave policije     MUP-a Kantona 10;
13 .Razmatranje prijedloga Programa transfera sredstava: Franjevačkom     muzeju i galeriji Gorica Livno, JU Nova nada Tomislavgrad, Sveučilište u     Mostaru kao i za stručni studij „Stočarstvo planinskih područja“ u Livnu;
14. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna za 2010. godinu;
15. Razmatranje Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s     tekućeg transfera „Tekući prijenosi – potpore“ u Ministarstvu rada,    zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije;
16. Razmatranje Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s     tekućeg transfera „Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenog     Proračunom Hercegbosanske županije za 2011. godinu u Ministarstvu rada,    zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ;
17. Razmatranje Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima     raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske     županije za 2011. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i     športa HBŽ;
18. Razmatranje Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih     transfera „Kapitalne potpore općinama-vodoprivreda“ Ministarstva     poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije;
19. Razmatranje Odluke o odobravanju financijskih sredstva     Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske     županije;
20. Tekuća pitanja.