U utorak 29. ožujka 2011. u 9 ºº održat će se 118. (sto osamnaesta) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 117. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje nacrta Proračuna za 2011. godinu;
3. Razmatranje nacrta Zakona o izvršavanju Proračuna za 2011.godinu;
4. Razmatranje prijedloga Uredbe o pravima i dužnostima državnih službenika u Hercegbosanskoj županiji;
5. Razmatranje Izvješća o provedenom natječaju za člana Upravnog odbora Federalnog zavoda MIO i donošenje preporuke;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva o odobravanju Studije o opravdanosti dodjele koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na području Tomislavgrada na lokaciji Jelovača;
7. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva pravosuđa i uprave za 2010. godinu;
8. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih za 2010.godinu;
9. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2010. godinu;
10. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša za 2010. godinu;
11. Tekuća pitanja.