U utorak 15.ožujka 2011.godine u 10 sati održat će se 117. sjednica vlade. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
1 .Prihvaćanje Zapisnika sa 116. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje Izvješća o radu Uprave civilne zaštite za 2010. godinu;
3. Razmatranje Programa rada Uprave civilne zaštite za 2011. godinu;
4. Razmatranje plana i programa zaštite,izgradnje,rekonstrukcije i održavanja javnih
županijskih/regionalnih cesta u 2011. godini;
5. Razmatranje Financijskog plana za 2011. godinu Županijskog zavoda za upošljavanje
Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje Programa rada Županijskog zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije
za 2011. godine;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju medicinske opreme u vlasništvo Županijskoj
bolnici fra „Mihovil Sučić“ Livno;
9. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih
za 2010. godinu;
10.Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva Gospodarstva za 2010. godinu;
11.Razmatranje Izvješća Povjerenstva o provedenom postupku dodjele koncesije za
Izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne
energije na lokalitetu „ Baljci“ u općini Tomislavgrad između Ministarstva gospodarstva
Hercegbosanske županije kao Koncesora i „TOMKUP“ d.o.o. Tomislavgrad kao
Koncesionara i prijedloga Odluke o ovlaštenju za potpisivanje istog;
12. Razmatranje Izvješća Povjerenstva o provedenom postupku dodjele koncesije za
eksploataciju podzemne vode iz bušotine na lokaciji „Poljane“ općina Livno i prijedloga
Odluke i prijedloga Ugovora o koncesiji za eksploataciju podzemne vode iz bušotine na
lokaciji „Poljane“u općini Livno između Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske
županije kao Koncesora i „Dže-Co“ d.o.o. Livno kao Koncesionara i prijedloga Odluke o
ovlaštenju za potpisivanje istog;
13. Razmatranje Izvješća o stanju u oblasti koncesija za 2010. godinu;
14. Tekuća pitanja