U četvrtak, 3. ožujka 2011. godine u 10 ºº sati održat će se 116. ( sto šesnaesta ) sjednica Vlade. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1.Prihvaćanje Zapisnika sa 115. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2.Razmatranje Izvješća o radu Uprave za ceste Hercegbosanske županije za 2010. godinu;
3.Razmatranje Programa rada Uprave za ceste Hercegbosanske županije za 2011.godinu;
4.Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije za
2010. godinu;
5.Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju Povjerenstva za provedbu članka 143.;
6.Razmatranje prijedloga Pravilnika o održavanju i upravljanju stambenih jedinica,
zajedničkih dijelova i prateće infrastrukture stavljenih u funkciju u okviru pilot programa
„Socijalno stanovanje u BiH“ (zgrade u Drvaru);
7.Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za razmatranje nagodbe po
predmetu Ps-1/02, a koji se vodi pri Općinskom sudu u Livnu („Dže-Co“ d.o.o. vs
Hercegbosanska županija, Vlada);
8.Razmatranje Izvješća o stanju u oblasti koncesija 2010. godine;
9.Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija;
10.Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za potporu
neprofitnim organizacijama- Agencija za privatizaciju;
11.Tekuća pitanja.