U utorak, 8. veljače 2011. godine u 10 ºº sati održat će se 115. ( sto petnaesta ) sjednica Vlade. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 114. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje Izvješća o radu Policijskog odbora za policijske službenike Kantona 10
za 2010. godinu;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja
Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za izradu propisa iz
područja državne službe Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju procedure dodjele koncesije za
projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE-a na rijeci Šujici-Mokronoge općina
Tomislavgrad;
6. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju Povjerenstva za provedbu članka 143.;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o komunalnoj suglasnosti
naknadi Općinskog vijeća Glamoč;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za proširenje Doma zdravlja
Drvar i Doma zdravlja Tomislavgrad;
9.Tekuća pitanja.