U četvrtak, 27. siječnja 2011. godine u 10 ºº sati održat će se 114. ( sto četrnaesta ) sjednica Vlade. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 113. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna financijskog plana Županijskog zavoda za
upošljavanje Livno za 2010.godinu;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Upravi za ceste Hercegbosanske
županije zaključivanje / produženje Ugovora o zakupu;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije
Hercegbosanske županije o provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za izgradnju
vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na
lokalitetu „Mučevača“ općina Livno metodom poziva, odobravanju postupka pregovora
dodjele koncesije i pripremanju ugovora o koncesiji;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na prijedlogu ugovora, određivanju i
ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje Ugovora o koncesiji s poduzećem
„BALKANENERGY“ d.o.o.Livno;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva o
odobravanju dodjeljivanja koncesije za eksploataciju mineralne sirovine dolomita na
području općine Drvar (lokacija Javorje – Drvar Selo);
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Elaborata o klasifikaciji,kategorizaciji i
zalihama mineralne sirovine- podzemna voda u industrijske svrhe i Studije ekonomsko-
financijske opravdanosti za eksploataciju vode, tvrtke „DžE-CO“d.o.o. Livno i
preliminarne procjene utjecaja na okoliš u cilju dodjele koncesije za eksploataciju
podzemne vode u industrijske svrhe na lokalitetu „Poljane“ na području općine Livno;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o neposrednoj kontroli cijena;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva
broj :05-04-2-17-23/11 od 21. siječnja 2011. godine i odobravanju Studija o opravdanosti
dodjeljivanja koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za
proizvodnju električne energije na području općine Tomislavgrada na lokaciji Baljci;
10.Tekuća pitanja.