U ponedjeljak, 17. siječnja 2011. godine u 10 ºº sati održat će se 113. ( sto trinaesta ) sjednica Vlade. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 112. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Uredbe o produženju primjene Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o zaduživanju Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske
županije da obavlja poslove Jedinice za implementaciju;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije
Hercegbosanske županije o provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za izgradnju
vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na
lokalitetu „Mučevača“ , općina Livno metodom poziva, odobravanju postupka pregovora
dodjele koncesije i pripremanju Ugovora o koncesiji ;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog ugovora, određivanju i
Ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje Ugovora o koncesiji s poduzećem
BALKANENERGYWIND“ d.o.o. Livno;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva o
odobravanju dodjeljivanja koncesije za eksploataciju mineralne sirovine dolmita na
području općine Drvar (lokacija Javorje-Drvar Selo);
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji
i zalihama mineralne sirovine –podzemna voda u industrijske svrhe i Studije ekonomsko-
financijske opravdanosti za eksploataciju vode, tvrtke „DŽE-CO“ d.o.o. Livno i
preliminarne procjene utjecaja na okoliš u cilju dodjele koncesije za eksploataciju
podzemne vode u industrijske svrhe na lokalitetu „Poljane“na području općine Livno;
8. Razmatranje Zahtjeva o dodjeli novčanih sredstava Županijskoj bolnici „Fra Mihovil
Sučić“ Livno;
9. Razmatranje Zahtjeva o dodjeli novčanih sredstava Upravi za šumarstvo Hercegbosanske
županije;
10.Tekuća pitanja.