U utorak, 21. prosinca 2010. godine u 10 ºº sati održat će se 112. ( sto dvanaesta ) sjednica Vlade. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 111. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje rebalansa Proračuna Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske
županije;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli sredstava između korisnika Proračuna
Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje prijedloga Odluke za odobrenje financijskih sredstava iz Proračuna
Hercegbosanske županije za 2010. godinu ( osnovno obrazovanje );
5. Razmatranje prijedloga Odluke za odobrenje financijskih sredstava iz Proračuna
Hercegbosanske županije za 2010. godinu ( srednje obrazovanje );
6. Tekuća pitanja.