U ponedjeljak, 6. prosinca 2010. godine u 10 ºº sati održat će se 111. ( sto jedanaesta ) sjednica Vlade. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 110. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za
period od 1. siječnja do 31.ožujka 2011. godine;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o vršenju popisa kod korisnika Proračuna Hercegbosanske
županije;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Središnjeg popisnog povjerenstva
Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje Izvješća o izvršenju plana Proračuna za razdoblje siječanj-rujan 2010. godine;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju članova školskog odbora Srednje strukovne
škole Silvija Strahimira Kranjčevića iz Livna;
7. Razmatranje Zahtjeva za doznaku sredstava-Agencija za privatizaciju;
8.Traženje očitovanja na zaključak-Agencija za privatizaciju;
9.Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Elaborata o izvršenim mjerenjima i analizi
vjetropotencijala i Studije ekonomsko-financijske opravdanosti izgradnje „BALKAN
ENERGY WIND“ d.o.o. Livno i preliminarne procjene utjecaja na okoliš u cilju dodjele
koncesije za eksploataciju vjetroenergije na lokalitetu „Mučevača“ na području općine
Livno;
10.Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Elaborata o klasifikaciji,kategorizaciji i
Zalihama mineralne sirovine-podzemna voda u industrijske svrhe i Studije ekonomsko-
financijske opravdanosti za eksploataciju vode, tvrtke „DŽE-CO“ d.o.o. Livno i
preliminarne procjene utjecaja na okoliš u cilju dodjele koncesije za eksploataciju
podzemne vode u industrijske svrhe na lokalitetu „Poljane“ na području općine Livno;
11.Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju cijene
lijekova s Liste lijekova koji se izdaju i propisuju na teret sredstava Zavoda za
zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije;
12.Implementacija i praćenje Projekta modul-kadrovske evidencije;
12.Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa;
13.Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli sredstava između korisnika Proračuna
Hercegbosanske županije (a) vježbenici, (b) potpora općinama;
14.Razmatranje prijedloga Uredbe o preuzimanju primjene Zakona o državnoj službi F BiH;
15.Razmatranje prijedloga za oduzimanje funkcionalnog čina generalnog inspektora Rafaelu
Piviću i dodjela funkcionalnog čina generalnog inspektora Branku Đapiću;
16.Razmatranje prijedloga Odluke o poticaju drvnoj industriji 2011 i 2012. godinu;
17.Tekuća pitanja.