U četvrtak, 10. rujna 2015. godine u 9 sati održat će se 11. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 10. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Dokumenta okvirnog proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje 2016. – 2018. godine;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Dječjem vrtiću Glamoč;
4.  Razmatranje Izvješća o radu Stručnog povjerenstva u predmetu utvrđivanja uvjeta koje moraju ispunjavati objekti koji proizvode hranu životinjskog porijekla i prijedloga Rješenja o pravu na naknadu, naknadi i visini naknade;
5. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju i prijedloga Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje granica i redefiniranje zona zaštite Livanjskog polja po Ramsarskoj konvenciji i svih aktivnosti oko korištenja močvarnih područja u skladu s principom održivog razvoja;
6. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti za prvo polugodište 2015. godine na području Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije;
7. Tekuća pitanja.