U četvrtak, 2. rujna 2010. godine u 9 ºº sati održat će se 106. ( sto šesta ) sjednica Vlade. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 105. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju izdavanja sredstava iz Tekuće pričuve
Proračuna Hercegbosanske županije za 2010. godinu Upravi za geodetske i imovinsko-
pravne poslove;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o pravima na naknade ženama-majkama;
4. Razmatranje prijedloga Odluke odavanju suglasnosti na Program utroška sredstava s
tekućeg transfera „Tekući prijenosi potpore“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske
županije za 2010. godinu kod Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
5. Razmatranje Inicijative za proširenje djelatnosti- Dom zdravlja Drvar;
6. Razmatranje Mjera za sprječavanje i iskorjenjivanje antraksa, neškodljivo uklanjanje lešina
te dezinfekciju i asanaciju terena;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za koncesije
Hercegbosanske županije provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za istraživanje i
eksploataciju mineralne sirovine šljunka i pijeska na lokalitetu „Potkose“ u općini
Tomislavgrad, metodom poziva, odobravanju, postupka pregovora dodjele koncesije i
pripremanju ugovora o koncesiji;
8.Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora, o određivanju i
ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje Ugovora o koncesiji s poduzećem
„Podić“ d.o.o. Tomislavgrad;
9.Razmatranje Mišljenja o Zahtjevu za prihvaćanje prijedloga predmeta za dodjelu koncesije
za istraživanje potencijala energije vjetra i izgradnju vjetroelektrane „Škadimovac“ u
općini Glamoč poduzeća „WBL CITY PROJECT“ d.o.o. Banja Luka;
10.Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju članova u drugostupanjsko povjerenstvo
( CRS zgrade u Drvaru );
11.Razmatranje prijedloga Odluke o izradi potrebne dokumentacije za ishođenje dopunjene
Građevinske dozvole ( zgrade u Drvaru );
12.Razmatranje prijedloga odluke o davanju ovlaštenja za etažiranje zgrade u Tomislavgradu;
13.Razmatranje problematike raspisivanja natječaja za upošljavanje u tijelima županijske
uprave od strane Agencije za državnu službu FBiH;
14.Razmatranje cijene četvornog metra poslovnog prostora u zgradi stradalnika u
Tomislavgradu;
15.Tekuća pitanja.