U četvrtak, 29. srpnja 2010. godine u 9 ºº sati održat će se 105. ( sto peta ) sjednica Vlade. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 104. sjednice Vlade Hercegbosanske županije
2. Razmatranje Dokumenta okvirnog Proračuna za period 2011-2013. godine;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli sredstava između korisnika Proračuna
Hercegbosanske županije ( plaće za vježbenike );
4. Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli sredstava između korisnika Proračuna
Hercegbosanske županije ( regres za vježbenike );
5. Razmatranje prijedloga Odluke o pripajanju JP Rudnici ugljena „Tušnica“ d.o.o. Livno
sustavu elektroprivrede ;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji dijela poduzeća „Portirnica“-Celuloza, Drvar;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava visoko
obrazovanje-Ministarstvo, znanosti, prosvjete, kulture i športa;
8.Tekuća pitanja.