U srijedu, 21. srpnja 2010. godine u 9 ºº sati održat će se 104. ( sto četvrta ) sjednica Vlade. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 103. sjednice Vlade Hercegbosanske županije
2. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva
zahtjevu za traženu koncesiju poduzeća „PODIĆ“d.o.o. Tomislavgrad;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva znanosti,
prosvjete, kulture i športa;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava-poticaj općinama
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
5. Razmatranje prijedloga Zahtjeva za dodjelu sredstava Obrtničkoj komori;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora-regresa;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora-regresa,
sucima i tužiteljima;
8. Razmatranje informacije o raspisivanju natječaja za notare;
9. Razmatranje informacije o pokretanju procedure za realizaciju kredita s Republikom
Austrijom vezano za opremanje Županijske bolnice Livno i domova zdravlje u
Hercegbosanskoj županiji;
10.Razmatranje pisma namjere GASPROMA-Ministarstvo gospodarstva;
11.Tekuća pitanja.