U ponedjeljak, 12. srpnja 2010. godine u 9 ºº sati održat će se 103. ( sto treća ) sjednica Vlade. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 102. sjednice Vlade Hercegbosanske županije
2. Razmatranje prijedloga Elaborata o popisu stalnih sredstava i sitnog inventara, novčanih
sredstava, potraživanja i obveza korisnika Proračuna Hercegbosanske županije na dan 31.
prosinca 2009. godine;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za javnu nabavu roba-
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za imenovanje ravnatelja Gimnazije
Livno;
5. Razmatranje radne verzije Odluke o prijenosu društvenog kapitala Vlade Hercegbosanske
županije u JP Rudnici ugljena „Tušnica“ d.o.o. Livno na Vladu Federacije Bosne i
Hercegovine;
6. Razmatranje prijedloga Programa raspodjele sredstava za ekološke udruge i Odluke o
usvajanju Programa;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli sredstava između korisnika Proračuna
Hercegbosanske županije za 2010. godinu;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima
raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za
2010. godinu;
9. Razmatranje Pravilnika o vrsti i uvjetima za izvršavanje kaznene sankcije rada za opće
dobro na slobodi;
10.Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s tekućih transfera
utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2010. godinu u Ministarstvu rada,
zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
11.Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na izmjene Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu Ministarstva gospodarstva;
12.Pokretanje inicijative za izbor člana Upravnog vijeća Sveučilišne bolnice Mostar;
13.Razmatranje prijedloga Zaključka ( Topala, drvar );
14.Tekuća pitanja.