U srijedu 30. lipnja 2010. godine u 9 sati u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu održat će se 102. sjednica Vlade.Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 101. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje nacrta Zakona o prostornom uređenju;
3. Razmatranje nacrta Zakona o građenju;
4. Razmatranje nacrta Zakona o javnom okupljanju;
5. Razmatranje prijedloga Programa raspodjele sredstava u oblasti infrastrukture i Odluke o usvajanju Programa;
6. Razmatranje prijedloga Programa raspodjele sredstava za saniranje divljih deponija i Odluke o usvajanju Programa;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračunavanja i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva;
9. Razmatranje prijedloga Uredbe o šumama;
10. Razmatranje informacije o presudi Ustavnog suda;
11. Razmatranje realizacije Zaključka broj 01-02-10-1/10 od 14. siječnja 2010. godine;
12. Tekuća pitanja.