U petak, 18. lipnja 2010. godine u 9 ºº sati održat će se 101. ( sto prva ) sjednica Vlade. Sjednica će se održati u zgradi Skupštine Hercegbosanske županije u Tomislavgradu ( velika dvorana za sastanke ). Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 100. sjednice Vlade Hercegbosanske županije
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Programu utroška sredstava
tekućih i kapitalnih prijenosa za 2010. godinu- Uprava za pitanja branitelja;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju početne cijene m² poslovnog prostora
u zgradi branitelja u Tomislavgradu naselje Latice;
4. Razmatranje Zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava Cioff festival izvornog
folklora“Dani kosidbe Kupres BiH 2010“;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Programa gospodarenja
poljoprivrednim zemljištem na području općine Kupres;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o visini naknade za rad Upravnog odbora Agencije za
privatizaciju Hercegbosanske županije;
7. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva;
8. Razmatranje obavijesti o stanju u Županijskoj bolnici „Dr. fra Mihovil Sučić“ Livno;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju sredstava za renoviranje ambulante
Obiteljske medicine u Lištanima-otvori;
10.Tekuća pitanja.