U četvrtak, 10. lipnja 2010. godine u 9 ºº sati održat će se 100. ( stota ) sjednica Vlade.
Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 99. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prednacrta Zakona o unutarnjim poslovima Kantona 10;
3. Razmatranje prijedloga Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima za osnovne i
srednje škole Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Proračuna
Hercegbosanske županije za 2010. godinu- Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i
športa ;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i
borave;
6. Razmatranje prijedloga Zaključka za izmirenje doprinosa MIO/PIO za djelatnike tvrtke
Petrol d.d. Ljubuški;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli sredstava između korisnika Proračuna
Hercegbosanske županije za 2010. godinu ;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za javnu nabavu
opreme prijevoza- Uprava za inspekcijske poslove;
9. Razmatranje Pisma namjere za nabavu medicinske opreme za Županijsku bolnicu u Livnu;
10.Razmatranje prijedloga Odluke o visini naknade za rad Upravnog odbora Agencije za
privatizaciju Hercegbosanske županije;
11.Razmatranje Zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava Ciof festival izvornog folklora
„Dani kosidbe Kupres BiH 2010“;
12.Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije
provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine lignita
na lokalitetu „Čelebić“ u općini Livno, metodom poziva, odobravanju postupka pregovora
dodjele koncesije i pripremanja Ugovora o koncesiji;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora, određivanju i
ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje Ugovora o koncesiji s poduzećem
„UGLJENINVEST“ d.o.o. Livno;
14. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju visine početne godišnje naknade za
korištenje ribolovnog prava na ribolovnoj zoni Buško jezero;
15. Tekuća pitanja.