U četvrtak, 20. ožujka 2014. godine u 11 sati održat će se 10. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 9. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o prijenosu udjela društvenog kapitala;
3. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju Županijskog odbora za razvoj;
4. Razmatranje Programa rada Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
5. Razmatranje Plana i Programa rada Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
6. Razmatranje Plana i Programa  rada Uprave za ceste Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
7. Razmatranje Plana i Programa rada Ministarstva financija Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
8. Razmatranje Programa rada Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije za 2014. godinu;
9. Razmatranje Informacija i prijedlog Zaključka – Ministarstvo unutarnjih poslova;
10. Tekuća pitanja.