U utorak, 17. prosinca 2013. godine u 9 sati održat će se 1. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:
1. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za period 1. siječnja do 30. rujna 2013. godine;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o popisu stalnih sredstava, potraživanja i obveza korisnika proračuna Hercegbosanske županije na dan 31. prosinca 2012. godine;
3. Razmatranje nacrta Rebalansa proračuna Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
4. Razmatranje nacrta Zakona o izvršenju Rebalansa proračuna Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
5. Razmatranje prijedloga Zaključka u svezi sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne uprave;
6. Razmatranje prednacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu županijske uprave;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za period 1. siječnja do 31. ožujka 2014. godine;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Upravi za ceste Hercegbosanske županije za zakup prostorija;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Statut Županijskog zavoda za upošljavanje;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Županijske bolnice „Dr. fra Mihovil Sučić“ Livno;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2013. godinu – Crveni križ;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o korištenju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2013. godinu – Općinski sud;
13.  Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja srednje strukovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića;
14. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava osnovnim školama Hercegbosanske županije;
15. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa raspodjele grantovskih sredstava općinama Hercegbosanske županije u svrhu gospodarskog razvoja od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine;
16. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava udrugama građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
17. Razmatranje prijedloga Odluke o redovitom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Hercegbosanske županije na dan 31.12.2013. godine;
18.  Razmatranje rješenje o imenovanju Središnjeg popisnog povjerenstva Hercegbosanske županije;
19. Razmatranje rješenja o imenovanju Središnjeg popisnog povjerenstva za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zalih materijala, robe i popis stalnih sredstava sitnog inventara kod Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa, Ministarstva unutarnjih poslova, Povjerenstva za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obveza, razgraničenja i kapitala sa stanjem na dan 31.12.2013. godine i Povjerenstva za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, kod županijskih ministarstava i uprava na dan 31.12.2013. godine;
20. Razmatranje preporuke s prijedlogom rang-liste kandidata i Izvješća Povjerenstva o provedenom postupku izbora i imenovanja ravnatelja Zavoda za Zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije;
21. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju isplate financijskih sredstava za Dan policije – Ministarstvu unutarnjih poslova;
22. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum sa sindikatima osnovnog obrazovanja;
23. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o isplati zaostalih troškova prijevoza na posao i s posla, isplati otpremnine za odlazak u mirovinu i isplati dnevnica za ekskurzije djelatnicima osnovnih škola na području Hercegbosanske županije;
24. Tekuća pitanja.