U četvrtak, 30. siječnja 2014. godine u 8:30 sati održat će se 4. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 3. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o određivanju vrijednosti boda za izračunavanje komunalne naknade za 2014. godinu općini Glamoč;
3. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna Financijskog plana za 2013. godinu Županijskog zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Statut Županijskog zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za imenovanje ravnatelja Gimnazije Marka Marulića Tomislavgrad;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o umanjenju tjedne norme neposredno odgojno-obrazovnog rada, o isplati troškova prijevoza na posao i s posla, o isplati jubilarnih nagrada i otpremnine za odlazak u mirovinu djelatnicima srednjih škola na području Hercegbosanske županije;
7. Tekuća pitanja.