U četvrtak, 20. veljače 2020. godine u 9 sati održat će se 78. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Sjednica će se održati u zgradi Vlade (velika dvorana za sastanke) u Livnu. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 77. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju privremenog Upravnog odbora Agencije za privatizaciju, prijedloga Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju, prijedloga Odluke o određivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju i prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za izbor članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o transferu sredstava Agenciji za privatizaciju za razdoblje siječanj-ožujak 2020. godine;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva broj: 05-04-2-17-85/16. od 4. 2. 2020. godine i odobravanju Preliminarne studije izvodljivosti dodjeljivanja koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na području općine Tomislavgrad na lokaciji VE Galečić;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o nastavku provedbe Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate u 2020. godini;
6.  Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju natječaja za članove Upravnog vijeća Javne ustanove Zavoda za odgoj i obrazovanje;
7.. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju člana Školskog odbora SŠ „Kupres“ iz Kupresa;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobrenju certificiranih računovođa za ovjeru godišnjih financijskih izvještaja proračunskih korisnika Hercegbosanske županije;
9. Tekuća pitanja