U četvrtak, 18. svibnja 2017. godine u 9 sati održat će se 72. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Razmatranje nacrta Federalnog Zakona o kemikalijama
2. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa potpore za predlaganje projekata i programa u oblasti kulture za 2017. godinu;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa potpore za predlaganje projekata i programa u oblasti športa za 2017. godinu;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za imenovanje ravnatelja Srednje škole Tin Ujević“ iz Glamoča;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava u svrhu podmirivanja troškova reprezentacije;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Župi Svetog Josipa Drvar kao financijska potpora za odlazak mladih iz Drvara i Bosanskog Grahova na Susret hrvatske katoličke mladeži u Vukovar;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Dječjem vrtiću „Sunčani most“ Livna za sufinanciranje stručne edukacije dviju odgajateljica;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava – Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine novčane naknade članovima Stegovnog vijeća;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o unutarnjoj preraspodjeli sredstava Zavoda za hranu i veterinarstvo iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu;
11. Razmatranje i davanje Mišljenja na nacrt Sporazuma o uspostavi nacionalne kontakt točke kao Središnje točke kontakta između Europola i drugih nadležnih organa BiH;
12. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju privremenih članova Stegovnog vijeća Vlade Hercegbosanske županije;
13. Razmatranje Informacije o realizaciji koncesijskih ugovora za 2016. godinu;
14. Razmatranje Informacije o broju rođenih i umrlih osoba od 2005. – 2016. godine;
15. Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava za sufinanciranje projekata ekoloških udruga iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu;
16. Razmatranje Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizacije radnih mjesta u Ministarstvu financija HBŽ;
17. Razmatranje Prijedloga Odluke o visini novčane naknade na temelju ocjene rada za državne službenike, namještenike i zaposlenike Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10;
18. Tekuća pitanja.